udirlogo

Brukeradministrasjon (UBAS)

Velkommen til brukeradministrasjon

Logg inn

Torsdag 30.mars 2017 kl 17-20: Planlagt nedetid
UBAS utilgjengelig pga teknisk oppgradering av database til SQL2016.

Tirsdag 7.mars 2017: UBAS-standardroller for barnehagesektor oppdatert. 'Barnehagestyrer' splittet i 'Barnehageleder_offentlig' og 'Barnehageleder_privat'. På kommune-nivå opprettet ny standardrolle 'Barnehageeier_offentlig', dvs kan nå differensiere mellom 'Barnehagemyndighet' og 'Barnehageeier_offentlig'. Brukere i kommunene gis den av rollene de har tjenstlig behov for, noen vil ha behov for begge.

 

Dette er Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem.

Her kan du søke etter, opprette, redigere og administrere brukere.

 

 

Logg deg inn for å administrere brukere i dine organisasjoner og tjenester. 

 

 

» Se brukerveiledning for UBAS her