udirlogo

Brukeradministrasjon (UBAS)

Velkommen til brukeradministrasjon

Logg inn

Torsdag 30.mars 2017 kl 18:45: UBAS-database oppgradert til SQL 2016

Tirsdag 7.mars 2017: UBAS-standardroller for barnehagesektor oppdatert. 'Barnehagestyrer' splittet i 'Barnehageleder_offentlig' og 'Barnehageleder_privat'. På kommune-nivå opprettet ny standardrolle 'Barnehageeier_offentlig', dvs kan nå differensiere mellom 'Barnehagemyndighet' og 'Barnehageeier_offentlig'. Brukere i kommunene gis den av rollene de har tjenstlig behov for, noen vil ha behov for begge.

 

Dette er Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem.

Her kan du søke etter, opprette, redigere og administrere brukere.

 

 

Logg deg inn for å administrere brukere i dine organisasjoner og tjenester. 

 

 

» Se brukerveiledning for UBAS her